روز بنفش

روز بنفش

روز بنفش یک تلاش مردمی برای افزایش آگاهی مردم دربارۀ صرع در سراسر جهان است.

در روز 26 مارس ( برابر با 6 فروردین ) از  مردم جهان در خواست می‌شود که لباس بنفش بپوشند و دربارۀ صرع صحبت کنند.

روز بنفش در سال 2008 توسط  یک دختر 9 ساله به نام کسیدی مگان از کانادا، که مبتلا به صرع است، پایه گذاری شد.

او این روز را بعد از انتخاب رنگ بنفش به عنوان رنگ جهانی صرع ( به دلیل گل گیاه اسطوخودوس که در درمان تشنج کاربرد دارد)؛ روز بنفش نامید.

انجمن صرع ایران نیز همگام با همۀ حامیان سراسر جهان و علاقه‌مندان مبتلایان به صرع؛ با افتخار این روز را  گرامی می‌دارد.

[porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۹” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b9%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048245218{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۸” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b8%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048261375{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۷” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b7%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048272947{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۶” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b6%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048282906{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۵” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b5%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048299098{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۴” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b4%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048308041{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۳” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b3%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048318793{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۲” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b2%2F|title:%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%202018″ btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048330392{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][porto_buttons btn_title=”روز بنفش ۱۳۹۱” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b4-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b1%2F” btn_align=”porto-btn-center” css_adv_btn=”.vc_custom_1611048387536{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]