افزایش مهارت های ارتباطی و ارتباطات موثر و حضور در جمع :

  1. برگزاری اردوهای تفریحی
  2. برگزاری دوره های آموزش مهارت های ارتباطی
  3. طراحی و برگزاری جشن ها و مناسبت ها

افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مناسب در افراد جامعه نسبت به بیماران و صرع :

  1. نشر ایده های مناسب برای تولید انیمیشن و فیلم های داستانی مؤثر بر نگرش جامعه نسبت به صرع
  2. همکاری در برنامه های علمی ـ آموزشی رسانه ای
  3. نشر پیام های آموزشی مرتبط به شکل های مختلف در مراکز عمومی (وسایل حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو، پلاکارد و بیلبورد در سطح شهر و … )
  4. طراحی و برگزاری جشن ها و مناسبت ها
  5. برگزاری مسابقات آموزشی در ارتباط با صرع

 افزایش مهارت های حرفه ای هنری :

  1. برگزاری کلاس های آموزشی با هدف ایجاد مهارت برای بیماران (کامپیوتر – گلسازی – عروسک سازی – قصه نویسی – نقاشی – خوشنویسی )