مدارک لازم برای پژوهش در انجمن صرع

مدارک لازم برای پژوهش در انجمن صرع

اگر شما دانشجویی هستید که علاقمندید پایان‌نامه‌تان در ارتباط با صرع باشد، با تهیه‌ی مدارک زیر می‌توانید با واحد پژوهش انجمن صرع تماس بگیرید: 

 • معرفی‌نامه از دانشگاه 

 • پروپوزال پژوهش 

 • اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر 

 • تکمیل فرم‌های تعهدنامه توسط دانشجو و استاد 

 • نامۀ تایید کمیتۀ اخلاق 

 • تحویل یکی از مدارک شناسایی زیر تا زمان تحویل یک نسخه از پایان‌نامه به انجمن صرع، شامل:

  • شناسنامه 

  • کارت ملی معتبر 

  • گواهینامۀ رانندگی معتبر

  • گذرنامۀ معتبر

 • واریز حداقل مبلغ سه میلیون ریال به شماره حساب جاری 0108571668005  بانک ملی شعبۀ مخابرات به نام انجمن صرع ایران؛ لازم به ذکر است:

  • این مبلغ ممکن است با توجه به تعداد نمونه‌ها افزایش یابد.

  • همه‌ی هزینه‌های احتمالی رفت و آمد بیماران و پذیرایی از ایشان به عهدۀ پژوهش‌گر است.

تلفن تماس واحد پژوهش انجمن صرع : 02188463271 الی 3 – داخلی 111