اگر شما دانشجویی هستید که علاقمندید پایان‌نامه‌تان در ارتباط با صرع باشد، با تهیه‌ی مدارک زیر می‌توانید با واحد پژوهش انجمن صرع تماس بگیرید: 

 • معرفی‌نامه از دانشگاه 

 • پروپوزال پژوهش 

 • اصل و کپی کارت دانشجویی معتبر 

 • تکمیل فرم‌های تعهدنامه توسط دانشجو و استاد 

 • نامۀ تایید کمیتۀ اخلاق 

 • تحویل یکی از مدارک شناسایی زیر تا زمان تحویل یک نسخه از پایان‌نامه به انجمن صرع، شامل:

  • شناسنامه 

  • کارت ملی معتبر 

  • گواهینامۀ رانندگی معتبر

  • گذرنامۀ معتبر

 • واریز حداقل مبلغ سه میلیون ریال به شماره حساب جاری 0108571668005  بانک ملی شعبۀ مخابرات به نام انجمن صرع ایران؛ لازم به ذکر است:

  • این مبلغ ممکن است با توجه به تعداد نمونه‌ها افزایش یابد.

  • همه‌ی هزینه‌های احتمالی رفت و آمد بیماران و پذیرایی از ایشان به عهدۀ پژوهش‌گر است.

تلفن تماس واحد پژوهش انجمن صرع : 02188463271 الی 3 – داخلی 111