موارد زير ممكن است سبب شروع تشنج در فرد مبتلا به صرع حساس به نور شود:

 1. ديدن صفحه تلويزيون، بازی ويدئويی، استفاده از برنامه‌های گرافيكی كامپيوتری.
 2. داشتن تلويزيون يا ديگر منابع نوری با فركانس پایین
 3. ديدن درخشش پرتوهای نور از لابه‌لای درختان
 4. نگاه كردن به مناظر بيرون ماشين يا قطار در حال حركت
 5. ديدن نور منعكس شده توسط آب
 6. نورهای چشمک‌زن مصنوعی
 7. نگاه كردن به پله برقی در حال حركت

گاهی اوقات اشخاص به شكل‌ها يا الگوهای منظم هندسی مثلاً شکل راه‌راه يا چهارخانه حساسيت پيدا می‌کنند.

عوامل ديگری كه به این حساسيت كمک می‌كند عبارتند از:

 1. زیاد بودن تعداد تحريک نوری در ثانيه
 2. شدت تحريک نوری
 3. مقدار نور زمينه 
 4. رنگ نور
 5. باز يا بسته بودن چشم بيمار
 •  در چه فركانسی از نور چشمک زن، بيشترين احتمال برای وقوع تشنج هست؟

  فركانس نور چشمک‌زنی كه بيشترين احتمال را براي تشنج ايجاد می‌كند از شخصی به شخص ديگر متفاوت است. عموماً اين تعداد نور  بين 5 تا 30 فلاش در ثانيه است (30-5 هرتز)
  با اين حال بعضی افراد به فركانس‌های بالاتر حساسند. در فركانس‌های زير 5 هرتز حساسيت رايج نيست.

 • آيا بازی‌های كامپيوتری می‌توانند باعث ايجاد مشكل در بيماران شوند؟

  در افرادی كه سابقۀ صرع ندارند، بازی‌های كامپيوتری به ندرت باعث تشنج‌های صرعی می‌شوند. افرادی كه برای اولين بار، هنگام بازی با كامپيوتر دچار تشنج می‌شوند، دارای  زمينه برای تشنج‌های حساس به نور هستند. 

توصيه‌هایی برای افراد مبتلا به صرع حساس به نور:

 1. توصيه‌های شخصی را از پزشک متخصص خود بگيرید؛ چون خطر مربوط به تشنج‌ها از شخصی به شخص ديگر متفاوت است.
 2. اگر به طور ناگهانی و يا پيش‌بينی نشده در معرض منبع نور قرار گرفتيد؛ می‌توانيد با بستن يك چشم، تأثير نور چشمک‌زن يا تابشی را کم کنید.
 3. برای جلوگيری از تابش شديد نور خورشيد، از عينک آفتابی استفاده كنيد.
 4. از سرگرمی‌هايی كه نياز به نزديكی با صفحه‌های الكترونيكی دارد پرهيز كنيد.
 5. اغلب تشنج با ديدن فيلم روی پردۀ سينما پيش نمی‌آيد.
 6. خستگی مفرط، خطر تشنج‌های حساس به نور را افزايش می‌دهد.
 7. جهت كاهش تحريک نوری هنگام تماشای تلويزيون، استفاده از چراغ روشنايی در اتاق توصيه می‌شود. اين چراغ بايد سقفی و در پشت شخص بیننده باشد.
 8. بهتر است زاويۀ تماشای تلويزيون، حدود 45 درجه باشد.
 9. اگر مجبور به استفاده از كامپيوتر برای مدت طولانی هستيد، به طور متناوب استراحت داشته باشيد.