همایش های انجمن صرع ایران

چگونه تشنج های خود را کنترل کنم

    انجمن صرع ایران سی و پنجمین همایش عمومی با عنوان ” چگونه تشنج های خود را کنترل کنم ” و جشن یلدا را روز پنجشنبه 28 آذر ماه در سالن همایش ستاد سازمان های مردم نهاد تهران  از ساعت 9 الی 12:30 برگزار کرد.

نقش والدین در مدیریت صرع

   انجمن صرع ایران روز پنجشنبه 30 خرداد ماه در سالن فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، اقدام به برگزاری همایش آموزشی والدین کودکان مبتلا به صرع کرد.

والدین یا فرد مبتلا به صرع: کدام مؤثرترند؟

   انجمن صرع ایران روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه در سالن پژوهشکدۀ اشراق آموزش و پرورش منطقۀ 7 تهران، اقدام به برگزاری همایش نقش والدین در مدیریت صرع کرد.

همایش صرع و ازدواج 

انجمن صرع ایران سی و چهارمین همایش عمومی خود را با عنوان «صرع و ازدواج» روز پنجشنبه 3 آبان در سالن سینما ایران برگزار کرد.

مروری بر روش های درمان و کنترل صرع

  انجمن صرع ایران سی و سومین همایش عمومی خود را با عنوان “مروری بر روش های درمان و کنترل صرع” روز پنجشنبه 4 مرداد در فرهنگسرای اشراق برگزار کرد.

تأثیر سبک زندگی بر کنترل صرع 

واحد پژوهش انجمن صرع ایران همایش ” تأثیر سبک زندگی بر کنترل صرع ” را در تاریخ 30 آذر از ساعت 9 صبح الی 13 در سالن فرهنگسرای اشراق برگزار کرد.

بایدها و نبایدهای صرع در مدرسه

انجمن صرع ایران همایش “بایدها و نبایدهای صرع در مدرسه” را در تاریخ 5 دی از ساعت 8 صبح الی 13 در  سالن اشراق آموزش و پرورش منطقۀ 7 برگزار کرد.

چگونه صرع را مدیریت کنیم؟

انجمن صرع ایران سی امین همایش عمومی خود را با موضوع “چگونه صرع را مدیریت کنیم؟ ” با حضور بیش از 200  نفر شرکت کننده در تاریخ هفتم آبان ماه از ساعت 9 تا 13 در سالن سینمای ایران برگزار کرد.

مناظره ای دربارۀ صرع

انجمن صرع ایران گردهمایی” مناظره ای دربارۀ صرع ” را با حضور بیماران و کارشناسان در تاریخ هفتم شهریور از ساعت 9:30 الی 13 در فرهنگسرای اندیشه برگزار کرد.

صرع و پیامدهای روانی – اجتماعی

صرع و زنان 

بيست و هفتمين همایش عمومی انجمن صرع با عنوان «صرع و زنان» بدون حضور زنان، در تاریخ پنجشنبه 29 مرداد 1391 در مجتمع فرهنگی کوثر برگزار شد