بهبود شرایط رفاهی مبتلایان: 

 1. پرداخت وام به بیماران
 2. پرداخت کمک هزینه دارویی به بیماران
 3. تسهیلات بیمه
 4. ایجاد امکان استفاده از تسهیلات سازمان ها و ادارات مختلف ( کسب مهارت، اشتغال زایی، معافیت از سربازی، …. )
 5. اهدای دارو، بن خرید کالا، پوشاک، ارزاق، ….
 6. تلاش جهت تصویب یا اصلاح قوانین موجود در راستای رفاه مبتلایان
 7. اهدای کمک های مالی به بیماران
 8. صدور معرفی نامه های مختلف به اعضاء شامل معرفی به:
  1. متخصصین و مراکز تشخیصی و درمانی که با انجمن همکاری می کنند
  2. مرکز مشاوره و کلینیک دندانپزشکی  انجمن جهت برخورداری از تخفیف مددکاری
  3. مراکز دیگر مانند دانشگاه ها(تخفیف شهریه، انتقالی و..)، نظام وظیفه، شهرداری و… 
 9. معرفی برای تحویل آرم طرح ترافیک