دو نوع تشنج ابسانس وجود دارد که ممکن است کمی با هم متفاوت به نظر برسند. هردو نوع کوتاه بوده و دیگران معمولاً در ابتدا متوجه آن نمی شوند. ممکن است به قدری سریع اتفاق بیفتد و مجدد فرد به حال طبیعی خود بازگردد، که هیچکس متوجه بروز آن نشود یا ممکن است دیگران این علامت ها را با یک رویاپردازی ساده یا عدم توجه اشتباه بگیرند.

تشنج ابسانس تیپیکال

• این تشنج ها شایعتر هستند.
• فرد ناگهان تمام فعالیت هایش متوقف می شود. ممکن است به نظر بیاید او در حال خیره نگاه کردن به جایی در فضا است یا فقط یک نگاه تهی دارد.
• چشم ها ممکن است به سمت بالا بروند و پلک ها تند تند به هم بخورند.
• این نوع تشنج کمتر از 10 ثانیه طول می کشد.

صرع ابسانس یکی از انواع خوش خیم صرع است که در آن تشنج حرکتی دیده نمی شود. فرد به زمین نمی افتد و بدنش نمی لرزد. فقط برای چند دقیقه، هوشیاری اش را از دست داده و به نقطه ای خیره می ماند. واقعیت این است که صرع ابسانس خیلی دیده نمی شود؛ ولی عوارض جانبی آن، همراه فرد مبتلا هستند : 

درست است که فرد خطر جانی ندارد و آسیب فیزیکی نمی بیند؛ ولی داروی ضدصرع مصرف می کند و عوارض داروها با او هست. ضعف بدنی، خواب آلودگی و درد ماهیچه ها ممکن است از عوارض جانبی داروها باشند. 

• فرد ممکن است خیلی چیزها را فراموش کند.

هر زمان فرد مبتلا دچار تشنج ابسانس می شود، متوجه صحبت ها و اتفاق های اطراف خود نخواهد شد. بعد از پایان تشنج ابسانس، فرد دچار گیجی می شود که لازم است وقایع را دوباره برای او توضیح داد. 

• لحظه های آشفتگی

این تشنج ها معمولاً در کودکان اتفاق می افتد و ممکن است سال ها تشخیص داده نشود. بنابراین خیلی از افراد نمی دانند که فرد مبتلا در حال تشنج است و احتمال دارد تا ده تشنج در روز داشته باشد. این تشنج ها می توانند در مدرسه، بارها تکرار شوند و احتمال مسخره شدن دانش آموز در مدرسه توسط اطرافیانی که این نوع صرع را نمی شناسند، بسیار زیاد است. لحظه هایی که دانش آموز دچار تشنج شده و نمی داند در اطرافش چه گذشته است، و در همین حال دیگران او را مسخره می کنند، زمان هایی بسیار پریشان و آشفته برای کودک مبتلا خواهد بود.