دفتر نمایندگی اراک با حکم نمایندگی به دکتر لیلا پورسعادت، متخصص مغز  و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 100 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.