دفتر نمایندگی ایلام در تاریخ یکشنبه هشتم اردیبهشت 1398 در سرای سمن های سلامت استان ایلام با حکم نمایندگی به دکتر فرهاد مدارا، متخصص مغز  و اعصاب،  کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر دکتر پرویز کریمی، متخصص مغز و اعصاب کودکان، نمایندۀ علمی انجمن صرع در این دفتر نمایندگی است و خانم جیرانی، امور اجرایی این دفتر را به عهده دارد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 50 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.