عکس و فیلم نمایندگی ایرانشهر

مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی ایرانشهر