دفتر نمایندگی اصفهان در سال 1383 با حکم نمایندگی دکتر مسعود اعتمادی فر، متخصص مغز و اعصاب، کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر آقای قطبی مدیر اجرایی این دفتر نمایندگی هستند.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 3000 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.