دفتر نمایندگی خرم آباد در تاریخ  چهارشنبه 23 مرداد 1398 با برگزاری مراسمی در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی با حکم نمایندگی به دکتر پرویز بهرامی، متخصص مغز  و اعصاب،  کار خود را رسماً آغاز کرد.

در حال حاضر دکتر بهرامی، نمایندۀ علمی انجمن صرع در این دفتر نمایندگی است و خانم زمانیان، امور اجرایی این دفتر را به عهده دارد.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون بیش از 100 عضو در این دفتر پذیرش شده و خدمات مختلف دریافت کرده اند.