مؤسسۀ خیریه حمایت از بیماران مبتلا به صرع و ناتوانی های ذهنی، جسمی، حرکتی از دی ماه 1392 با مجوز فرمانداری شهرستان ارومیه با هدف حمایت از این بیماران آغاز به کار کرد.

انجمن صرع ایران در مهرماه 1397 ضمن بازدید از این مؤسسه و قدردانی از حمایت های انجام شده، امکان همکاری های دوجانبه برای خدمت رسانی به افراد مبتلا به صرع را در ارومیه مطرح کرد.

مدیر عامل این مرکز، آقای ولی شمس بوده و تاکنون بیش از 13 هزار عضو مبتلا به صرع در سطح استان آذربایجان غربی را به انجمن صرع ایران معرفی کرده است.