دفتر نمایندگی زاهدان در تاریخ یکشنبه 6 خردادماه 1397 با برگزاری جلسه ای در بیمارستان خاتم این شهر با حضور دکتر ذبیح الله هاشم زهی، رئیس بیمارستان، فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.

دکتر ذبیح الله هاشمی زهی مسئولیت این دفتر نمایندگی را به عهده گرفتند و خانم آذر امور اجرایی دفتر را بر عهده دارند.

از ابتدای تأسیس این دفتر نمایندگی تاکنون …. عضو پذیرش شده و خدمات مختلفی دریافت کرده اند.