مقالات پژوهشی دهمین کنگره صرع 1392

مقالات پژوهشی پانزدهمین کنگره صرع (سال۱۳۹۷)

برگزاری دو مجمع قانونی انجمن صرع

انجمن صرع ایران دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده‌ی قانونی را روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه در سالن مجموعه‌ی فرهنگی پیامبر برگزار کرد.مجمع نخست به منظور انتخاب بازرس به صورت عادی و مجمع دوم با هدف ایجاد تغییرهایی در اساسنامه‌…