نهمین کنگره صرع (1391)

کتاب خلاصه مقالات

برگزاری نهمین کنگرۀ بین المللی صرع

نهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ های 12 لغایت 14 مهرماه با حضور حدود 350 نفر از پزشکان و اساتيد داخل و خارج از کشور  در طول سه روز برگزار شد. 5 نفر از اساتید بین المللی نیز با همکاری مرکز شفا به این کنگره دعوت شدند ؛ که از این تعداد 2 نفر از اساتید  در طول کنگره با ارائه سخنرانی و حضور در پانل ها دعوت انجمن را پذیرفتند.  حدود 130  مقاله از پزشکان و متخصصين سراسر کشور دریافت، و پس از داوری مقالات توسط اعضای محترم کمیته علمی، 60 مقاله برای سخنرانی و 90 مقاله برای ارائه پوستر پذیرفته شدند. این کنگره دارای  15 ساعت سخنرانی، 6 ساعت کارگاه و 1/5 ساعت Teaching course بود.

گالری تصویر

مقالات

[vc_posts_slider count=”” interval=”3″ posttypes=”page”][porto_buttons btn_title=”سایر مقالات” btn_link=”url:%23|||” btn_align=”porto-btn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#8224e3″]