مقالات پژوهشی چهاردهمین کنگره صرع 1396

مقالات پژوهشی پانزدهمین کنگره صرع (سال۱۳۹۷)

تقدیر ILAE از دکتر اسدی پویا

انجمن جهانی صرع (ILAE) به دلیل خدمات علمی دکتر علی اسدی پویا در سطح جهانی از وی تقدیر کرد. در این تقدیرنامه از تعهد و خدمات دکتر اسدی پویا در زمینه ی صرع در جهان و عضویت وی در چهار…