مجمع عمومی سالیانه ۱۳۹۶

برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۶

انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب اعضای  هیئت مدیره و بازرس جدید روز پنجشنبه تاریخ 15 تیرماه ، ساعت 10:30 تا 13:30 صبح در محل سالن اشراق برگزار کرد.

   در این جلسه که با حضور یاسمن سماواتی، ناظر وزارت کشور، برگزار شد، ابتدا اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از احمد غلامحسین طهرانی به عنوان رئیس این مجمع، ابوالقاسم اسکندری مهرآبادی و مهدی افشاری به عنوان ناظران و فاطمه حسن پور به عنوان منشی انتخاب شدند و  سپس دکتر کورش قره گزلی، مدیر عامل انجمن، ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در مجمع ، گزارشی از فعالیت های اجرایی و مالی انجمن را که در طی سال از طریق برنامه ریزی و سیاست گذاری در قالب مصوبات هیئت مدیره جنبۀ اجرایی داشتند، به سمع و نظر اعضای حاضر رساند.

   دکتر قره گزلی ضمن اشاره به اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای، به تفصیل در مورد ارائۀ خدمات و حمایت در حوزه های مشاوره و روانشناسی، دندانپزشکی، آموزش، پژوهش و مددکاری توضیح داد.

   سهیل پیرایش فر،  بازرس قانونی انجمن ضمن تأیید فعالیت ها و تلاش های انجام شده در طی سال 1395 ، عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره را بر وفق اساسنامه، مقررات و مصوبات دانست.

   بازرس انجمن صحت و سلامت صورت های مالی را در قالب اعداد و ارقام مورد تأیید قرار داد.

   سپس هیئت رئیسۀ مجمع پس از قرائت گزارش مدیر عامل و بازرس انجمن، نسبت به تصویب بندهای مجمع اقدام کردند.

   این بندها شامل تصویب صورت های مالی، خط مشی، بودجۀ پیشنهادی و حق عضویت بود که پس از آن مجمع وارد فرایند انتخابات شد. پس از اعلام کاندیداهای حاضر در مجمع، هر یک از آنان به معرفی برنامۀ خود پرداخته و در نهایت رأی گیری انجام شد.

   به ترتیب کسب آراء، اعضای اصلی هیئت مدیره شامل دکتر داریوش نسبی طهرانی، دکتر کورش قره گزلی، دکتر غلامرضا زمانی، دکتر فاطمه صدیق مروستی و فریده غفوری نیا و اعضای علی البدل دکتر شروین بدو و سیروس مهر شاهی؛ بازرس اصلی سهیل پیرایش فر و بازرس علی البدل حمید بهزادی توسط حاضران انتخاب شدند.

   

 

[porto_buttons btn_title=”گالری عکس” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b6%2F%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b6%2F|title:%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”گزارش سالیانه” btn_link=”url:https%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FReportMajma95.pdf|title:%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%D8%B5%D8%B1%D8%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2094|target:_blank” btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”معرفی منتخبین” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b6%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b6%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B6″ btn_align=”porto-btn-center”]