مجمع عمومی سالیانه ۱۳۹۸

برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۸

انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید، ساعت 10 صبح روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه در محل سالن آموزش و پرورش منطقهٔ ۷ برگزار کرد.

در این جلسه که با حضور یاسمن سماواتی، ناظر وزارت کشور، برگزار شد، ابتدا اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از دکتر مجید غفارپور به عنوان رئیس این مجمع، فاطمه جوادی و طاهره حسینی به عنوان ناظران و لیلا عباسی به عنوان منشی انتخاب شدند و سپس دکتر داریوش نسبی طهرانی، مدیر عامل انجمن، ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در مجمع، گزارشی از فعالیت های اجرایی انجمن را که در طی سال از طریق برنامه ریزی و سیاست گذاری در قالب مصوبات هیئت مدیره جنبۀ اجرایی داشتند، به سمع و نظر اعضای حاضر رساند.

سپس سهیل پیرایش فر، بازرس قانونی انجمن ضمن تأیید فعالیت ها و تلاش های انجام شده در طی سال 1397 ، عملکرد مالی هیئت مدیره را بر وفق اساسنامه، مقررات و مصوبات اعلام کرد.

پس از آن دکتر فاطمه صدیق مروستی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره، به تفصیل گزارش مالی انجمن را در قالب ترازنامه ارائه داد.

به دنبال قرائت گزارش ها، هیئت رئیسۀ مجمع نسبت به تصویب بندهای مجمع اقدام کردند که این بندها شامل تصویب صورت های مالی سال 1397، بودجۀ پیشنهادی سال جدید، حق عضویت، سپرده گذاری بلند مدت نزد بانک ها و مؤسسه های مورد تأیید بانک مرکزی به منظور تأمین هزینه های بخشی از خدمات به اعضا و صرف مازاد وصولی ها و دریافتی های انباشته برای گسترش خدمات مددکاری، دندانپزشکی، توانبخشی، مشاوره و توسعۀ تجهیزات و ساختمان بود.

پس از آن مجمع وارد فرایند انتخابات شد و کاندیداهای حاضر در مجمع برنامه های خود را معرفی کرده و در نهایت رأی گیری انجام شد.

به ترتیب کسب آراء از سوی حاضران در این جلسه، اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: دکتر کورش قره گزلی، دکتر غلامرضا زمانی، دکتر فاطمه صدیق مروستی، دکتر رضا شروین بدو و فاطمه عباسی سیر و اعضای علی البدل دکتر محمود محمدی و دکتر داریوش نسبی طهرانی؛ و بازرس اصلی و علی البدل به ترتیب علیرضا محسنی و سهیل پیرایش فر.

مطابق اساسنامه، اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال و بازرس به مدت یک سال در اجرای امور انجمن صرع، مسئولیت خواهند داشت.

 

[porto_buttons btn_title=”گالری عکس” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b8%2F%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b8%2F|title:%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”گزارش سالیانه” btn_link=”url:https%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FReport97.pdf|title:%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201397%20|target:_blank” btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”معرفی منتخبین” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b8%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b8%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B8″ btn_align=”porto-btn-center”]