مجمع عمومی سالیانه ۱۳۹۹

برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۹

انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب بازرس روز پنجشنبه 12 تیر ماه، از ساعت 10:30 تا 12 در محل سالن اشراق برگزار کرد.

در این جلسه ابتدا اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از دکتر کورش قره گزلی، به عنوان رئیس، زهره مقید، سعید رضا منظوری پور و فاطمه حسن پور به عنوان ناظران و منشی انتخاب شدند.
در ادامه محسن فرج، به نمایندگی از مدیر عامل انجمن، ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در مجمع، گزارشی از فعالیت های اجرایی و مالی انجمن در سال گذشته را به سمع اعضای حاضر رساند.

سپس سهیل پیرایش فر، بازرس علی البدل انجمن، گزارش مالی را به اطلاع حاضر رساند.

در این مجمع حق عضویت اعضا تغییر نکرده و همان مبلغ دویست هزار ریال برای هر عضو باقی ماند.

پس از تصویب تغییرات اساسنامه، سه کاندیدای بازرسی به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.

پس از جمع آوری و شمارش آراء، فریده غفوری نیا با کسب بیشترین آراء به عنوان بازرس اصلی و سهیل پیرایش فر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 

[porto_buttons btn_title=”گالری عکس” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b9%2F%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b9%2F|title:%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9″ btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”گزارش سالیانه” btn_link=”url:https%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FReport-98.pdf|title:%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201398|target:_blank” btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”معرفی منتخبین” btn_link=”url:http%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b9%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25db%25b1%25db%25b3%25db%25b9%25db%25b9%2F|title:%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9″ btn_align=”porto-btn-center”]