مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۰

مجمع عمومی سال ۱۴۰۰

انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید، ساعت 10 صبح روز پنجشنبه بیست و چهارم تیر ماه در محل دفتر توحید برگزار کرد.

انجمن صرع که این مجمع را به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس برگزار کرد، پیرو دستور وزارت کشور به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، مجوز ایجاد تجمع برای برگزاری این مجمع را نداشت.

بر این اساس انجمن پیش از این، امکان دسترسی رأی دهندگان به گزارش فعالیت های اجرایی و صورت های مالی و همچنین آشنایی با نامزدهای انتخاباتی را بر روی سایت خود فراهم کرد تا رأی دهندگان بتوانند با آگاهی کافی به دادن رأی اقدام کنند.این جلسه که بر مبنای مصوبۀ وزارت کشور با شرکت هر تعداد از اعضا رسمیت یافت، با حضور آقای کابلی، مسئول نظارت بر مجامع عمومی وزارت کشور، برگزار شد، ابتدا اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از خانم زهره مقید خمامی به عنوان رئیس این مجمع، آقایان محمد درودیانی و علی زارعی به عنوان ناظران و خانم الهام سادات شرق آزادی به عنوان منشی برگزار شد.

به ترتیب کسب آراء از سوی حاضران در این جلسه، اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از: دکتر کورش قره گزلی با 30 رای، دکتر رضاشروین بدو با 28 رای، دکتر داریوش نسبی طهرانی با 24 رای، دکتر بهنام صفر پور با 22 رای و فاطمه عباسی سیر(عضو مبتلا به صرع) با 17 رای و اعضای علی البدل دکتر رضا محمدی با 21 رای به عنوان علی البدل متخصصان و کامران نورایی جوان با 12 رای به عنوان علی البدل بیماران؛ بازرس اصلی سهیل پیرایش فر با 25 رای و بازرس علی البدل ساناز منوچهری با 15 رای.

مطابق اساسنامه، اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال و بازرس به مدت یک سال در اجرای امور انجمن صرع، مسئولیت خواهند داشت.

در این مجمع حق عضویت اعضا به مبلغ سیصد هزار ریال برای هر عضو افزایش یافت.

لازم به ذکر است که مطالعۀ صورت های مالی و عملکرد انجمن صرع در سال گذشته، از درگاه اینترنتی انجمن به نشانی زیر امکان پذیر است:

https://iranepilepsy.org/wp-content/uploads/2021/07/Mali.pdf

https://iranepilepsy.org/wp-content/uploads/2021/07/Report-99.pdf

[porto_buttons btn_title=”گالری عکس” btn_link=”url:https%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2Fmajma%2Fmajma1400%2Fgallerymajma1400%2F|target:_blank” btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”گزارش سالیانه” btn_link=”url:https%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FReport-99.pdf|target:_blank” btn_align=”porto-btn-center”][porto_buttons btn_title=”معرفی منتخبین” btn_link=”url:https%3A%2F%2Firanepilepsy.org%2Fmajma%2Fmajma1400%2Fmembers1400%2F|target:_blank” btn_align=”porto-btn-center”]