انجمن صرع ایران روز پنجشنبه سی ام دی ماه، از ساعت 10:30 تا 12:30 مراسم نمادین ۵۰ میلیون قدم برای روز جهانی را در مجموعۀ ورزشی انقلاب، با حضور تعدادی از پزشکان و اعضای خود برگزار کرد.

در این مراسم که با حضور 50 نفر شرکت کننده برگزار شد، برنامۀ دوربین سلامت از شبکۀ سلامت سیما به ضبط برنامه و مصاحبه با پزشکان و بیماران پرداخت و سپس شرکت کنندگان با استند قلب قرمز ” تو را که صرع داری، دوست دارم ” به صورت گروهی و انفرادی با بادکنک های بنفش عکس گرفتند.

دکتر کورش قره گزلی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صرع ایران که به همراه دکتر بهنام صفرپور، عضو هیئت مدیره و معاون آموزشی انجمن؛ دکتر حمیده مصطفایی، معاون رفاهی-مددکاری انجمن؛ دکتر محمدباقر حبی، مدیر مرکز مشاورۀ انجمن؛ و دکتر فرهنگ، روانشناس مرکز مشاورۀ انجمن؛ حضور داشتند، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، در مورد اهمیت روز جهانی صرع سخنرانی کرد.

دکتر قره گزلی در این باره گفت: حضور هر بیمار مبتلا به صرع در چنین برنامه هایی در برجسته شدن نقش هر فرد در شناساندن صرع و توانمندی های فرد مبتلا به صرع تأثیر بسزایی دارد. این مسئله در مورد برخی از بیماری ها مثل ایدز که نگرش منفی به همراه دارد، بسیار مهمتر است.

پس از این سخنرانی، از نفرات برتر مسابقۀ دستان طلایی دعوت شد تا جوایز و تقدیرنامه های خود را دریافت کنند. در این مسابقه که برای حامیان افراد مبتلا به صرع تدارک دیده شده بود، ابتدا فرد مبتلا به صرع، دلیل معرفی فرد حامی را مطرح کرد؛ و سپس فرد حامی در مورد حمایت هایی که در مسیر زندگی فرد مبتلا به صرع، انجام داده بود، توضیح داد.

پس از اجرای برنامه های فوق، پیاده روی شرکت کنندگان در جادۀ تندرستی باشگاه انقلاب آغاز شد و تا ساعت 12:30 به طول انجامید.

در این پویش جهانی که قرار است گام های همۀ افراد در دنیا به نشانۀ حمایت از 50 میلیون نفر مبتلا به صرع در جهان، شمارش شود، اعضای انجمن صرع ایران در جادۀ تندرستی باشگاه ورزشی انقلاب، تعداد 300 هزار گام برداشتند که تصاویر آن برای انجمن صرع جهانی ارسال می شود و تعداد قدم های ارسالی از ایران نیز در این برنامه درنظر گرفته خواهد شد.

همچنین برخی از دفاتر نمایندگی انجمن صرع در سطح کشور نیز در این برنامه مشارکت کرده اند؛ که تعداد گام های آنها نیز، به تعداد قدم های ارسالی از ایران، افزوده خواهد شد.