انجمن صرع ایران بیستمین‌کنگره ی علمی صرع را از تاریخ سوم تا پنجم آبان ماه در سالن ابوریحان مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرد.

در این‌کنگره که به ریاست دکتر سهراب هاشمی فشارکی و دبیری دکتر رضا عزیزی مال امیری برگزار شد، ۱۰۳ متخصص از ایران و ۴ متخصص خارجی به سخنرانی و تبادل نظر در مورد جدیدترین یافته های درمانی صرع پرداختند.

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

مهمترین محورهای بحث و گفت و گو در مدت این سه روز شامل درمان دارويي صرع و تازه‌های آن، صرع و زنان، اپيدميولوژی و تقسيم‌بندی های جديد صرع، جراحی صرع، تشنج‌های پايدار و تازه‌های آن، تصويربرداری صرع، كارگاه نوار مغزی پايه، آنسفاليت‌های اتوايمون، سميولوژی تشنج‌ها، ژنتيك و صرع، مرز بين اختلال های حركتی و صرع، زندگی با صرع، مسائل روانپزشكی در صرع و انواع پژوهش با موضوع های متفاوت در ارتباط با صرع بودند.

دکتر عزیزی، دبیر علمی کنگره، ضمن قدردانی از استادان و همکارانی که از برگزاری این برنامه حمایت کرده اند، درباره ی این رویداد علمی گفت: اين كنگره، به عنوان يكی از بزرگترين تجمع‌های علمی در زمينه ی صرع در ايران، فرصتی مناسب برای تبادل دانش و تجربه ها بين اعضای جامعه ی علمی و حرفه‌ای اين حوزه فراهم كرد.

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

دکتر عزیزی ادامه داد: ارائه‌ی مطالب علمی برجسته و برگزاری نشست‌های تخصصی توسط سخنرانان معتبر و با تجربه، برخوردهاي مثبتی را در مسير توسعه‌ی دانش در حوزه ی صرع ايجاد خواهد نمود. همچنین حضور عزيزان از انواع تخصص‌ها و زمينه‌ها، از متخصصان پزشكي تا پژوهشگران و دانشجويان، براي برقراری ارتباط های علمی و تعامل ميان‌رشته‌ای اهميت زيادی داشت.

برگزاری این رویداد علمی که با استقبال۶۰۰ پزشک و پیراپزشک مواجه شد، برای متخصصان و جراحان مغز و اعصاب، روانپزشکان، فوق تخصصان اعصاب و روانپزشکان اطفال ۱۵ امتیاز بازآموزی؛ برای متخصصان پزشکی هسته ای، رادیولوژی، بیماری های کودکان و داخلی  5/10 امتیاز بازآموزی؛ و برای پزشکان عمومی ۷/۵  امتیاز بازآموزی داشت.

 

 

 

 

 

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع

برگزاری بیستمین کنگرۀ علمی صرع