انجمن صرع ایران در سال جاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب بازرس در روز پنجشنبه تاریخ 28/04/1403 ، ساعت 10 صبح در سالن مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم(ص) ، واقع در خیابان شریعتی، روبروی پارک اندیشه، ورودی 11 ، برگزار خواهد کرد.
در این مجمع پس از بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 1402 و همچنین تصویب حق عضویت سالیانه، انتخابات بازرس قانونی انجام خواهد شد. پس از آن در ساعت 12 ، مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح تعدادی از ماده های اساسنامه برگزار خواهد شد.
تمامی اعضاء رسمی(پیوسته) مبتلا به صرع که حق عضویت خود را از ابتدای سال 1402 تا قبل از برگزاری مجمع پرداخت کرده و نسبت به تکمیل پرونده و تمدید عضویت اقدام کرده باشند، به عنوان عضو فعال حق رأی خواهند داشت.
لذا از اعضای فعال انجمن دعوت می شود با تکمیل پرونده وحضور خود، در برگزاری پربارتر این مجمع مشارکت داشته باشند و با دادن رأی در سرنوشت انجمن سهیم شوند.

شرایط کاندیداتوری بازرسین:

طبق ماده 10 اساسنامه؛ اعضاء پیوسته(رسمی) دارای حق رأی و کاندیداتوری می باشند. همچنین طبق مادة 25 اساسنامه، انجمن دارای 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل می باشد که حداقل تحصیلات برای بازرسی؛ لیسانس است. لذا داوطلبان تصدی بازرسی، می توانند درخواست نامزدی و مدارک خود را حداکثر تا 5 روز قبل از برگزاری مجمع، تحویل دفتر مرکزی نمایند.

هیئت مدیرۀ انجمن صرع ایران