انجمن صرع ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰1 برنامة بزرگداشت روز جهانی را با موضوع استیگمای صرع برگزار کرد.

در این راهپیمایی که با حمایت شرکت کوبل دارو در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند در باشگاه پیام برگزار شد، ۳۰ نفر از اعضا به همراه همکاران انجمن شرکت کردند و تعداد 60000 گام توسط آنها برای رسیدن به ۵۰ میلیون قدم در جهان، برداشته شد.

در این برنامه که از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به طول انجامید، ابتدا اعضای انجمن با در دست داشتن بادکنک های بنفش به پیاده روی در اطراف زمین فوتبال باشگاه پیام‌پرداختند و سپس ویدا ساعی، روانشناس و مسئول پژوهش انجمن، به آموزش و تبادل نظر دربارهء استیگما و پذیرش صرع برای حاضران پرداخت. 

انجمن جهانی صرع که برای سومین سال متوالی برنامة ۵۰ میلیون قدم را برگزار می کند، اعلام کرده است که تا ۷ سال دیگر نیز این راهپیمایی هر سال با موضوع های مختلف برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم روز جهانی صرع

برگزاری مراسم روز جهانی صرع

در ایران نیز انجمن صرع علاوه بر دعوت از اعضای خود برای شرکت در این راهپیمایی، با ارسال یک فراخوان به برگزاری مسابقة داستان کوتاه، نقاشی و تهیة ویدئو با موضوع استیگمای صرع پرداخت و در انتهای برنامة روز جهانی به دو نفر برتر شرکت کننده، جایزه؛  و به سایر نفرات لوح تقدیر اهدا شد.     

برگزاری مراسم روز جهانی صرع

برگزاری مراسم روز جهانی صرع