انجمن صرع ایران بار دیگر در تاریخ 23 آبان ماه اقدام به برگزاری کارگاه نوار مغزی در بیمارستان امام رضای مشهد کرد.

از آنجایی که انجام صحیح نوارمغزی در تشخیص بیماری صرع اهمیت ویژه ای دارد، انجمن صرع ایران این کارگاه ها را با هدف به روز رسانی و افزایش سطح دانش علمی و عملی تکنسین های نوارمغز در سطح کشور برگزار می کند.

در این کارگاه که این بار میزبان 37 نفر از تکنسین های نوار مغزی در مشهد و سایر شهرهای استان خراسان بود، دکتر فاطمه صدیق مروستی، معاون آموزش انجمن صرع ایران و متخصص مغز و اعصاب؛ و نیز مهندس فرزاد عبدی، رئیس هیئت مدیرۀ شرکت بهساز شفا تجهیز، به آموزش تئوری و عملی شرکت کنندگان پرداختند.

موضوعات مورد آموزش و بحث در این کارگاه شامل چگونگی استفاده از دستگاه نوار مغز، روش های نوین گرفتن نوار مغزی در دنیا، نحوۀ نگهداری از لوازم جانبی دستگاه، روش برطرف کردن مشکلات نرم افزاری دستگاه، نحوۀ صحیح انجام نوار مغز در کارگاه به صورت عملی، آشنایی اولیه در خصوص امواج طبیعی در نوار مغزی، شایعترین آرتیفکت های نوار مغزی و چگونگی حذف آرتیفکت ها به ویژه در بیماران بستری بود.

در این جلسه پس از انجام کار عملی وگرفتن نوار مغزی از یکی از داوطلبان، به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد و در انتهای جلسه کیفیت برگزاری کارگاه به وسیلۀ تکمیل فرم های نظر سنجی ارزیابی شد.

در پایان برنامه، شرکت کنندگان در این کارگاه موفق به اخذ گواهی نامۀ آموزش نوارمغزی شدند.