انجمن صرع ایران دو کارگاه ه آموزشی نوارمغزی را در تاریخ های چهارم و 25 خرداد از ساعت 9 تا 14 برای تکنسین علاقه مند، در دفتر میدان توحید برگزار کرد.

برگزاری این کارگاه ها که در راستای هدف آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص در زمینۀ صرع اجرا می شود، همواره در دستور کار واحد آموزش انجمن قرار دارد.

این برنامه های آموزشی با همکاری مهندس فرزاد عبدی، مدیریت شرکت کاردان تجهیز، به عنوان تکنسین فنی؛ و دکتر سارا رنجی و دکتر شیرین شکیبا، متخصصان مغز و اعصاب و فلوشیپ صرع، برگزار شد. 

دکتر بهنام صفرپور، معاون آموزشی انجمن، ضمن قدردانی از همراهی و حمایت مهندس عبدی و همکاران نورولوژیست، دربارۀ لزوم برگزاری کارگاه های نوارمغزی گفت: از آنجایی که نوارمغزی مهمترین ابزار تشخیص در بیماری صرع به حساب می آید، لازم است دستیارانی که این کار مهم را انجام می دهند، آموزش دیده و یا دانش آنها به روز رسانی شود تا میزان خطا در انجام نوارمغز به حداقل کاهش یابد.

 

موضوعات مورد آموزش و گفت و گو در این جلسه ها شامل: شناخت لوازم مورد نیاز دستگاه و نرم افزار آن، روش صحیح قرارگیری کلاه و الکترودهای دستگاه نوار مغزی، روش های نوین گرفتن نوار مغزی و آشنایی با سیگنال های نوار مغز، شناخت شایعترین آرتیفکت ها، وظایف تکنسین ها هنگام گرفتن نوار مغز و نیز شیوۀ صحیح انجام نوار مغز برای بیماران بود.

آموزش های تئوری و عملی در این کارگاه ها، کمک می کند تا علاقه مندان به یادگیری از نزدیک با کار با ابزار تشخیصی صرع آشنا شده و اشکال های خود را در حین انجام کار با دستگاه رفع  کنند.

در این دو جلسه در مجموع 39 نفر شرکت کردند و متخصصان به سؤال های شرکت کنندگان پاسخ دادند. در پایان نیز فرم نظرسنجی برای بررسی کیفیت جلسه ها به حاضران ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت. شرکت کنندگان با دریافت گواهی آموزشی نوارمغز، می توانند با نظارت متخصصان مغز و اعصاب به فعالیت در این زمینه بپردازند.