انجمن جهانی صرع (ILAE) به دلیل خدمات علمی دکتر علی اسدی پویا در سطح جهانی از وی تقدیر کرد.
در این تقدیرنامه از تعهد و خدمات دکتر اسدی پویا در زمینه ی صرع در جهان و عضویت وی در چهار کمیته ی علمی این انجمن بین المللی که در راستای اهداف انجمن جهانی صرع برای ارتقای آموزش و پژوهش در تشخیص و درمان صرع بوده است، تقدیر شده است.
چهار کمیته ی علمی که دکتر اسدی پویا در آن فعالیت داشته است، شامل گروه ویژه ی پزشکی گیاهی، گروه ویژه ی واکنش به بحران، و واکنش اضطراری (اوکراین) گروه ضربت و گروه ویژه ی تشنج های عملکردی-تجزیه ای در دوره ی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ است.
جی هلن کراس، رئیس ILAE در این تقدیرنامه نوشته است: “این کار افرادی مانند شماست که اتحادیه را قادر می‌سازد تا به مأموریت خود در حصول اطمینان از اینکه منابع آموزشی و تحقیقاتی ضروری برای درک، تشخیص و درمان افراد مبتلا به صرع در سطح جهانی در دسترس است، دست یابد.”
کراس در پایان تقدیر نامه نوشته است: “با تشکر از تعهد و فداکاری شما در زمینه ی صرع.”
انجمن صرع ایران با افتخار به وجود چنین پزشکان متخصص و متعهدی، این موفقیت را به اعضای خود، جامعه ی پزشکان متخصص مغزواعصاب و افراد مبتلا به صرع، تبریک می گوید.