گالری آثار هنرمندان ایران 2017

گالری عکس هنرمندان ایران 

دعا و امید

عکاس : محسن کابلی از گرگان

رتبه اول ( بزرگسال ) 

بدون عنوان

عکاس : محمد آهنگر از اهواز 

رتبه دوم ( بزرگسال ) 

خواجو

عکاس : امیرحسین کمالی از اصفهان

رتبه سوم ( بزرگسال )

چشمه علی

عکاس : محمد مهیمنی از تهران

اثر شایسته تقدیر (بزرگسال)

صفای سفره گندم

عکاس : پرویز گلی زاده از اهر 

اثر شایسته تقدیر (بزرگسال) 

زندگی زیباست

عکاس : امین دهقان از اصفهان

اثر شایسته تقدیر (بزرگسال)