فرزندان شما با هم متفاوتند و هریک دنیای ویژۀ خود را دارند. ممکن است شما در طول روز کمتر با یکدیگر باشید و کمتر فرصت گفت و گو با فرزندان خود را داشته باشید. برای بیشتر خانواده ها، زمان شام وقتی است که معمولاً کنار هم هستند و فرصتی برای مرتبط شدن و تقویت چهارچوب های خانواده است. می توانید در این فرصت، سه سؤال زیر را  از یکدیگر بپرسید تا هم به سادگی با هم مرتبط شوید و هم سر سفرۀ شام، گفت و گویی صمیمانه و با آگاهی انجام دهید:

  1. امروز چگونه شجاع بودی؟

شجاعت به جای یک ژست بزرگ،  از اقدام های کوچک ساخته می شود. بگذارید تا فرزندانتان میراث شجاعت را از شما بگیرند و آن را در زمین بازی خود و دنیایشان استفاده کنند. همچنان که مراقبت و محافظت پدر و مادر را دارند؛ اما شیردلی و دلاوری خود را هم تشخیص دهند. امروز ما در خانه و با هم هستیم؛ ولی به زودی آنها در مدرسه ، محل کار و زندگی شخصی شان نیاز دارند تا تصمیم هایشان را بر اساس ایستادگی انتخاب کنند.

امروز چگونه شجاع بودی؟  امیدواریم این سؤال به آنها بیاموزد تا ارزش خود را درک کنند تا هرزمان به آن نیاز  داشتند، شجاعت، رفیق آنها باشد.

 

  1. چگونه امروز مهربان بودی؟

کودکان مثل بزرگسالان می توانند بی رحم  باشند. این یکی از چیزهایی است که ما را انسان می سازد. البته انسان بودن به تنهایی کافی نیست؛ انسانیت لازم است. هر فکری که ما دربارۀ مدارس داشته باشیم مطمئناً این راه، مؤثرترین روش برای معرفی تفاوت این دو قسمت وجودی مان است. نمی خواهیم بچه هایمان مادر ترزا باشند . می خواهیم آنها از آن چه که در اطرافشان می گذرد آگاه شده و راه هایی برای بهتر ساختن محیط خود با حل مسئله بیابند. اغلب جامعه به دختران ما می آموزد که مهربانی کردن به دیگران، موجب می شود تا آنها در مقابل دیگران ضعیفتر نشان داده شوند. به دخترانمان بیاموزیم که مهربانی، درک می آورد و آنها را قویتر می سازد. یک روز ممکن است مهربانی، به معنی دفاع از دوستی باشد که همه در دفاعش، ساکت نشسته اند. یک روز دیگر مهربانی، ممکن است خوردن نهار با دختری باشد که تنها نشسته است.

 امروز چگونه مهربان بودی؟مهربانی توانمندی است. از فرزندان خود بخواهید تا عضلات مهربانی خود را هر روز تواناتر کنند.

 

  1. امروز چگونه شکست خوردی؟

اگر بخواهیم فرزندانمان موفقیت را جست و جو کنند؛ نیاز داریم تا مطمئن شویم که آنها از شکست نمی ترسند. اغلب اشتباه ها، قضاوت های نادرست و گام های نادرست ما را به سمت شرمندگی و پنهان کاری  پیش می برد. اجازه ندهید تا فرزندانتان نمره های بد خود یا شکست هایشان در دوستی یا هر چیز دیگری را پنهان کنند. زندگی پراز شکست است؛ چه برای خودمان و چه برای دیگران. ولی این به این معنا نیست که ما شکست خورده هستیم. این فقط به این معنی  است که ما در حال تلاشیم و چیزی زیبا در این تلاش وجود دارد. پس هر شب شکست های خود را تجلیل کنید.

 

خودتان هم به این سؤال ها در سر سفرۀ شام پاسخ دهید. اجازه دهید لحظه های نابی با هم بسازید و کمک کنید تا راه حل هایی برای مواجهه با شکست ها پیدا کنید. این سؤال ها شما را شجاع تر ، مهربان تر و پرتلاش تر می سازد.