انجمن صرع ایران امسال نیز مانند سال های گذشته قبل از آغاز سال تحصیلی، اقدام به تهیه و توزیع لوازم تحریر برای دانش آموزان مبتلا به صرع در تهران و نمایندگی های خود در شهرستان ها، کرد. هدف از این امر که به وسیلۀ انتشار “فراخوان پویش مهر” برای سومین سال متوالی از اواخر مرداد ماه آغاز شد، جذب کمک‌های مردمی به صورت نقدی و غیرنقدی به مناسبت بازگشایی مدرسه ها برای حمایت از دانش آموزان نیازمند و تشویق آنها به امر تحصیل و آموزش بود.واحد مددكاری انجمن پس از تهیۀ آمار دانش آموزان نیازمند به تفكیک مقطع تحصیلی و جنسیت، به تهیۀ كیف و لوازم تحریر پرداخت. در این راستا جذب كمک های مردمی منجر به تهیۀ 200 عدد کیف مدرسه حاوی لوازم تحریر شد و نیكوكاران انجمن با مشاركت در این طرح، بانی این اقدام خداپسندانه شدند.دفتر مركزی انجمن، از 20 شهریور ماه ضمن توزیع این اقلام در تهران، برای برخی از نمایندگی های مناطق كم برخوردار شامل فهرج، ارومیه و ایرانشهر، کیف و لوازم تحریر ارسال كرد و به بعضی دیگر از نمایندگی ها شامل خرم آباد و شهرکرد یارانه ای برای تهیۀ لوازم اختصاص داد.