یک مطالعۀ پژوهشی نشان داد که گرفتن دست همسرتان در موقعیت های سخت، می تواند میزان ضربان قلب و تنفس شما را تنظیم کند و حتی حس درد را از بین ببرد. به این پدیده “هماهنگ سازی درون فردی” می گویند. در این  تماس فیزیکی،  زبان عشقی به وجود می آید که حس راحتی و ارتباط را در بین دست های گرفته شده ایجاد می کند.

این مطالعه، 22 زوج را برای یک سال در وضعیت های نشسته در اتاق های مختلف، کنار هم نشسته بدون تماس بدنی، و کنار هم نشسته با گرفتن دست های هم ؛ بررسی کرد. آنها در سطوح مختلف نزدیکی، از گرمای ملایم بازوهایشان تا  تفاوت در امواج مغزی را تجربه کردند.

وقتی زوجین کنار هم می نشینند و دست های یکدیگر را می گیرند؛ هماهنگی امواج مغزی قویتر می شود. چرا این پدیدۀ شگفت انگیز رخ می دهد؟

ما سال ها روابطمان را با افراد مختلف در زندگی مان شکل می دهیم؛ همسرمان، خانوادۀ نزدیکمان، بهترین دوست هایمان؛ و تماس فیزیکی در این ماجرا اهمیت دارد. دفعۀ بعدی که موقعیت سختی را تجربه می کردید؛ نزد یکی از کسانی که دوستش دارید، بروید. دست هایش را بگیرید و ببینید که این کار، چگونه شما را آرام می کند. ممکن است از این که این حرکت کوچک فیزیکی چه تجربۀ هیجانی ممکن است به شما بدهد، غافلگیر شوید