عکس و فیلم نمایندگی ایلام

مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی ایلام