عکس و فیلم نمایندگی جیرفت

مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی جیرفت