عکس و فیلم نمایندگی خرم آباد

مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی خرم آباد