عکس و فیلم نمایندگی سمنان

مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی سمنان