عکس و فیلم نمایندگی تبریز

ملاقات با خانواده مرحوم ورزقان