معرفی نامزدهای مجمع عمومی ۱۴۰۰

نامزدهای انتخابات هیئت مدیره در مجمع عمومی سال ۱۴۰۰

( به ترتیب حروف الفبا) 

دکتر رضاشروین بدو

متخصص مغز و اعصاب کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس مرکز طبی کودکان

دکتر غلامرضا زمانی قلعه تکی

متخصص مغز و اعصاب کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بهنام صفرپور لیما

متخصص مغز و اعصاب

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فلوشیپ صرع

دکتر کورش قره گزلی

متخصص مغز و اعصاب

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمود محمدی

متخصص مغز و اعصاب کودکان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا محمدی

دکترای روانشناسی

رئیس مرکز تحقیقات معاونت بهداشت و درمان ناجا 

دکتر داریوش نسبی طهرانی

متخصص مغز و اعصاب

عضو هیئت مؤسس انجمن صرع

فاطمه عباسی سیر

کارشناس پرستاری

عضو مبتلا به صرع 

اکرم عزیزپور

کارشناس ارشد روان سنجی

دانشجوی مقطع دکترا 

عضو مبتلا به صرع 

کامران نورایی جوان

کارشناس علوم سیاسی

عضو مبتلا به صرع 

 

نامزدهای انتخابات بازرسی در مجمع عمومی سال ۱۴۰۰

 

امیرسهیل پیرایش فر

کارشناسی ارشد پلیمر

عضو مبتلا به صرع 

ساناز منوچهری

کارشناس زیست شناسی 

عضو مبتلا به صرع