کیف و لوازم تحریر برای مددجویان دانش آموز

مهر و مهربانی

    انجمن صرع ایران به مناسبت بازگشایی مدرسه ها، در شهریور ماه اقدام به تهیۀ تعداد محدودی کیف و لوازم تحریر برای مددجویان دانش آموز خود کرد.

   در این اقدام که هدف از آن حمایت و تشویق دانش آموزان به امر تحصیل و آموزش بود، جذب کمک های مردمی با اطلاع رسانی پویش مهر توسط واحد روابط عمومی انجام شد و نیکوکاران انجمن با مشارکت در این طرح، بانی این اقدام خداپسندانه شدند.

    واحد مددکاری انجمن نیز پس از تهیۀ آمار و تفکیک مقطع تحصیلی دانش آموزان تهرانی، به تهیه و توزیع کیف و لوازم تحریر پرداخت.

   همچنین دفتر مرکزی انجمن، برای برخی از نمایندگی های مناطق کم برخوردار، لوازم تحریر ارسال کرد و به بعضی دیگر یارانه ای برای تهیۀ آن اختصاص داد.