آره ! …  نه ! …  یعنی منظورم اینه : شاید….  خب باشه.

آیا شما هم آرزو دارید  بدون احساس گناه بتوانید نه بگویید؟ بدون احساس این که شما مسئول پایین آوردن روحیۀ دیگری بوده اید؟ بیشتر  ما با ناامید کردن دیگران  به وسیلۀ نه گفتن مان،  مسئله داریم. همزمان دو واژۀ  ن ه می توانند موجب رهایی  ما  شوند.

اگر شما یک وضعیت مزمن را مدیریت می کنید؛  توانایی نه گفتن یک مهارت قدرتمند  است که می تواند به شما در نهایت  زمان و انرژی هدیه دهد که آن را برای  سلامتی خود خرج کنید.  با رد کردن انجام کارهایی که حقیقتاً برای آنها زمان ندارید، می توانید به خودتان فضایی برای آسودگی  بدهید و  بتوانید  قرارهای پزشکی، درمان ها و مراقبت از خودتان را  به طور کلی،  در اوج نگه دارید. نه گفتن با تمرین،  راحت تر می شود.

راه های مختلفی برای نه گفتن  و گذاشتن حدود و حریم برای دوستان و خانواده وجود دارد که در عین حال  احساس سختی نداشته باشید. چگونه به دیگران نه می گویید؟ آیا مستقیماً این کار را انجام می دهید؟ یا  آرام آرام می گویید؟

اینجا  شش تمرین برای گفتن ” نه ” به شیوه ای است که فضایی برای خودتان خلق کنید :

  • نه خویش را بشناسید : مشخص کنید چه چیزی برای شما بیشتر اهمیت دارد و چه چیزی کمتر. پیش از این که بتوانید نه بگویید باید چیزی را که می خواهید به آن نه بگویید؛ کاملاً  برایتان وضوح داشته باشد.
  • قدردان باشید:  افرادی که از شما درخواستی دارند، قصد توهین ندارند. آنها از شما کمک می خواهند چون به شما اعتماد دارند و باور دارند که شما می توانید از عهدۀ کار برآیید. بنابراین از آنها برای این فکرشان؛  تشکر کنید. نگران نباشید. با قدردانی کردن، نیازی نیست بله بگویید.
  • به تقاضانه بگویید نه به فرد:  شما فرد درخواست کننده را رد نمی کنید، فقط درخواست او را اجابت نمی کنید. پس این مسئله را واضح کنید.  بگذارید او بداند که شما به شخص او احترام می گذارید. ممکن است کاری را که او انجام می دهد تحسین کنید یا مهربانی او را درک کنید. با متانت و مهربانی،  ارتباط برقرار کنید؛  به شیوه ای که او درک کند که او را رد نمی کنید.
  • توضیح دهید: دلیل خود را برای نه گفتن توضیح دهید. بیماری یا تشنج یا شلوغی کارهای خود را  صادقانه  ابراز کنید.
  • همچنان که آنها اصرار می کنند، شما قاطع باشید:  بعضی از افراد به راحتی ناامید نمی شوند. این امتیاز آنها است. ولی بدون هیچ خشونتی، به خودتان اجازه دهید که به اندازۀ آنها،  شما هم قاطعیت داشته باشید. آنها برای  شما به همین دلیل،  احترام قائل خواهند شد.
  • تمرین کنید:  موقعیت های کم خطر و راحت تر را انتخاب کنید تا در آنها نه بگویید. وقتی به شما یک دسر تعارف می شود، نه بگویید. اگر کسی تلاش کرد به شما در خیابان چیزی بفروشد، نه بگویید. به اتاقتان بروید و در را ببندید و ده بار بلند نه بگویید. 

به یاد داشته باشید در موقعیت هایی کهنه می گویید؛ در واقع به فرصت مراقبت از خود، بله می گویید.