انجمن صرع ایران با همکاری شركت روناک دارو برگزار مي كند:

وبینار : تازه های صرع

این وبینار که برای پزشکان شرکت کننده امتیاز بازآموزی دارد، در تاریخ  پنج شنبه سوم تیر ماه از ساعت 10 صبح لغایت 2 بعدازظهر برگزار خواهد شد. 

ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم بازآموزی پزشکی کشور می باشد. زمان شروع ثبت نام وبینار متعاقبا” اعلام خواهد شد.

لینک برگزاری وبینار:
https://epilepsy.congressapp.ir

تلفن دبیرخانه وبینار: 66125916