نوارمغز، اصطلاحی است که معمولاً برای الکتروانسفالوگرافی استفاده می‌شود و آزمایشی مهم برای تشخیص صرع است؛ چرا که امواج الکتریکی مغز را ثبت می‌کند.

این آزمایش بدون درد و امن است. الکترودها ( که دایره‌هایی کوچک، فلزی و فنجانی شکل هستند) به پوست سر شما وصل می‌شوند و با سیم‌هایی به یک جعبۀ الکتریکی متصل می‌شوند. ( این سیم‌ها فقط می‌توانند فعالیت الکتریکی مغز شما را ثبت کنند و هیچ جریان الکتریکی را به پوست سر شما نمی‌رسانند. ) جعبۀ الکتریکی هم به دستگاه نوارمغز وصل شده است.

دستگاه نوارمغز، فعالیت الکتریکی مغز شما را به صورت امواجی که اصطلاحاً سیگنال نامیده می‌شوند، ثبت می‌کند. هر سیگنال مربوط به قسمت خاصی از مغز است. در گذشته نوارمغز، فقط  بر روی کاغذ ثبت می‌شد، اما امروزه با پیشرفت کامپیوترها، نوارمغزهای بدون کاغذ بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوارمغز معمولاً الگوهای فعالیت طبیعی یا غیرطبیعی مغز را نشان می‌دهد. ممکن است بعضی از الگوهای غیرطبیعی، نه تنها در تشنج، بلکه در تعدادی از بیماری‌های دیگر هم دیده شود. برای مثال بعضی از امواج خاص، ممکن است بعد از آسیب سر، سکته یا تومور مغزی هم در نوارمغز دیده شوند.

نمونۀ شایع آن، امواجی از مغز هستند که ریتم آهسته‌تری نسبت به سن بیمار و سطح هوشیاری‌اش دارند، که به آنها ” امواج کند ” می‌گویند.

بعضی از الگوهای نوارمغزی به امواج صرعی یا امواج غیرطبیعی صرعی شکل معروف هستند. این امواج از نظر شکل، نوک تیز و با ریتم بسیار تندی هستند که به آنها امواج Spike and wave گفته می‌شود.

اگر فرد تشنج‌های موضعی داشته باشد، امواج Spike and wave در نوار مغز در ناحیۀ خاصی از مغز، مثلاً در لوب تمپورال دیده می‌شود که نشان می‌دهد تشنج‌ها از آن ناحیه سرچشمه گرفته‌اند.

در تشنج‌های منتشر، معمولاً امواج Spike and wave به صورت منتشر در دو طرف مغز دیده می شوند؛ به ویژه اگر ناحیۀ شروع تشنج، از هر دو طرف مغز و به صورت همزمان باشد.