انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب بازرس روز پنجشنبه مورخ 2 تیرماه ساعت 10 تا 13 در محل سالن اشراق برگزار کرد.

  در ابتدای جلسه دکترداریوش نسبی طهرانی، مدیرعامل انجمن، با تأکید بر لزوم مشارکت اعضا و پرداخت حق عضویت سالانه، جلسه را رسمیت بخشید.

سپس اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از فاطمه حسن پور- به عنوان رئیس این مجمع، محمد درودیانی وامیر یارجانلی – به عنوان ناظرین مجمع وکامران نورایی جوان – به عنوان منشی انتخاب شدند و محسن فرج، معاونت اداری مالی، گزارشی از فعالیت‌های اجرایی انجمن در سال گذشته را به سمع اعضای حاضر رساند. در ادامه سهیل پیرایش فر، بازرس قانونی انجمن، گزارش مالی را ارائه داد.

حق عضویت سالیانۀ اعضا، به مبلغ سیصد هزار ریال، بدون تغییر مصوب شد.

   در ادامه اسامی دو نامزد انتخابات بازرسی، روی تابلو نوشته شد، که به معرفی خود و برنامه‌هایشان پرداختند.

 پس از جمع‌آوری و شمارش آراء، “محمد ایمانی پور” به عنوان بازرس اصلی و سهیل پیرایش فر به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

در پایان جلسه به سئوال‌ها و مشکلات اعضا نیز پاسخ داده شد.