• انجمن صرع ایران یک سازمان مردم‌نهاد است که در راستای ارائه خدمات آموزشی در زمینه شناسایی بیماری صرع، ارائۀ شیوه‌های تشخیصی – درمانی مناسب به جامعه، ارائۀ خدمات حمایتی ـ رفاهی به مبتلایان صرع و همکاری در اجرا و نشر دستاوردهای پژوهشی با مراکز علمی ـ پژوهشی فعالیت می‌کند.

  • فعالیت‌های انجمن تمامی آحاد جامعه را در سطح کشور پوشش می‌دهد و همچنین تلاش می‌کند با مجامع بین‌المللی و مراکز مربوطه در سایر کشورهای منطقه در راستای رسالت خود تعامل نماید.
  • انجمن از مدل‌ها و شیوه‌های نوین علمی متناسب با فرهنگ جامعه و قوانین و امکانات موجود در سطح کشور جهت ارائه خدمات خود استفاده می‌کند.
  • انجمن در قالب مرکزی عام المنفعه سعی می‌کند با رعایت اخلاق پزشکی، آسیبی به منافع گروه هدف و سایر فعالان در این زمینه وارد ننماید. همچنین هیچگونه مقاصد سیاسی، گروهی و یا فرقه‌ای را دنبال نمی‌کند.
  • هدف انجمن در خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به صرع به گونه ای است که با توانمند سازی آنان، امکان دستیابی فرد به سطح مطلوب کیفیت زندگی و کاهش وابستگی به خدمات انجمن فراهم گردد.
  • انجمن در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر کارکنان خود به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات می‌کوشد.

  • از آنجا که حمایت‌های مردمی برای تداوم و ارتقای سطح کیفیت خدمات انجمن ضروری است، شناسایی منابع کمک‌های مالی و روش‌های جلب همکاری و جذب بودجه در دستور کار انجمن قرار دارد.
  • فعالیت‌های انجمن با هدف سودآوری شخصی نیست. انجمن به منظور حفظ تداوم و توسعه فعالیت‌های خود در کنار جلب کمک‌های مردمی از همکاری و حمایت  سایر سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌مند شده و با ارائه دستاوردهای علمی خود در قالب سیاست‌ها و اهداف انجمن، کسب درآمد می کند.