مدیریت صحیح تمام کشمکش ها ، نیازمند یادگیری شش مهارت زیر است :

 1. شروعی آرام
 2. پذیرفتن تاثیر
 3. ترمیم های مؤثر در طول مشاجره
 4. تنش زدایی
 5. تسکین روانی خویش و طرف مقابل
 6. سازش
 • شروع آرام به این معنی است که چگونه صحبت را آغاز کرده ؛ و موضوع را مطرح می کنید. این مرحله معمولاً سه دقیقه اول را شامل می شود و نقش حیاتی در حل مشکلات دارد.
 • شکایت خود را بگویید اما طرف مقابل را سرزنش نکنید. مواجهۀ او با سرزنش و انتقاد اصلاً موثر نخواهد بود. چیزی که اهمیت دارد چگونه مطرح کردن قضیه است.
 • در عبارات خود به جای ” تو ” ، از ” من ” استفاده کنید. وقتی جمله خود را با ” من ” شروع می کنید ، کمتر تهاجمی بوده ؛ و بنابراین طرف مقابل کمتر حالت تدافعی به خود می گیرد.
 • تمرکز خود را روی احساس خود بگذارید نه روی متهم ساختن طرف مقابل ! اینگونه هر دو طرف احساس می کنند که صحبت هایشان شنیده و درک می شود.
 • اتفاق را توصیف کنید ولی ارزیابی یا قضاوت نکنید. به جای سرزنش یا محکوم کردن ، خیلی ساده چیزی را که شما در موقعیت دیده اید بیان کنید. حتی اگر در نهایت خشم باشید ، کنترل خویشتن می تواند در انتها به شما کمک کند.
 • واضح حرف بزنید. مهم نیست چه قدر  با یکدیگر زندگی کرده یا چه میزان یکدیگر را می شناسید ؛ شما قادر به ذهن خوانی هم نیستید.
 • احترام و قدرشناسی را فراموش نکنید. کشمکشی که در آن هستید ، باعث نمی شود تا احترام و  علاقه متقابل را از بین ببرید. عبارت هایی نظیر ” لطفاً ” و ” من قدردان تو هستم  وقتی که … ” برای حفظ عواطف و دلگرمی بین شما کمک مؤثری می کنند ، حتی اگر میان مشاجره ای سخت قرار داشته باشید. اتفاقاً همین زمان ها است که شما بیشتر به این دلگرمی نیاز دارید.
 • مسائل را روی هم تلنبار نکنید. همۀ ما این تجربه ها را داریم : فرسوده و درهم شکسته ؛ با احساس غرق شدن در دریایی از مشکلات ! در این وضعیت هر مسئله ای به مشکل بعدی منتهی شده و ناگهان ما خود را در برابر کوهی از مشکلات می بینیم. معمولاً در این وضعیت گفت و گوهای ما ارتباطی به طرف مقابل ما ندارد.  هر یک از ما زیر فشار عواطف هیجانی خود ، قادر به رسیدن به راه حل مؤثری نیستند. همانطور که همه می دانیم ، اگر لباس های کثیف را مرتباً نشوییم ؛ با کوهی از لباس چرک مواجه خواهیم شد. منتظر نمانید تا موضوعی را با طرف مقابل خود مطرح کنید، و بدانید که گفت و گو دربارۀ کشمکش میان خود ، بسیار مؤثرتر خواهد بود. نگذارید تا وضعیت وخیم تر شود.

ترجمه : سیروس مهرشاهی

برگرفته از : https://www.gottman.com/blog/manage-conflict-the-six-skills