#داوطلب

تفاهم‌نامۀ کار داوطلبانه

اگر شما تمایل به کار داوطلبانه در انجمن صرع دارید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید و با واحد مشارکت‌های انجمن صرع تماس بگیرید : 02188463355

این توافق‌نامه در تاریخ ……………………. بین انجمن صرع ایران  و خانم/آقای …..  که پس از این “داوطلب” خطاب خواهد شد و برای ارائه‌ی خدمات شرح داده شده‌ی زیر توسط داوطلب و در مدت زمان تعیین شده در این توافق‌نامه، منعقد می‌شود. طرفین توافق‌نامه متعهد به پذیرش و اجرای موارد ذکر شده در زیر می‌باشند:

۱ -خلاصه شرح وظایف داوطلب : داوطلب متعهد می‌شود که خدمات زیر را با اهداف خیرخواهانه در استان تهران /شهر  تهران/ دفتر ……  با صرف ….. ساعت کار مفید در هفته در راستای اهداف تعیین شده توسط انجمن صرع ایران ارائه دهد: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

۲ -بر اساس این توافق‌نامه، تمام فعالیت‌های داوطلب در مدت زمان اعتبار این توافق‌نامه با مقاصد خیرخواهانه انجام خواهد شد و داوطلب، هیچ گونه حقوق، مزایا و حق‌الزحمه‌ای در ازای ارائه خدمات دریافت نخواهد کرد.

 ۳ -داوطلب در طول مدت این قرارداد متعهد به رعایت اصول، قوانین و مقررات سازمان و همچنین متعهد به گزارش‌دهی به افراد تعیین شده از کارکنان سازمان و یا داوطلبان دیگر به عنوان مسئول مستقیم وی می‌باشد.

 ۴ -داوطلب متعهد می‌گردد در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط سازمان شرکت کند.

 ۵ -در پایان دورۀ همکاری داوطلب، تقدیرنامه‌ای به پاس تلاش‌های خیرخواهانه به ایشان اعطا خواهد شد. این توافق‌نامه از تاریخ عقد آن تا تاریخ ………………….  با رعایت تمام نکات ذکر شده‌ی فوق معتبر می‌باشد.

 

امضاء طرفین و تاریخ:

مدیر عامل انجمن صرع ایران                                                         نام و نام خانوادگی و امضای داوطلب

بیشتر

همیار صرع شو!

داوطبان یکی از بزرگترین سرمایه‌ها و ستون اصلی هر سازمان مردم‌نهاد هستند. یکی از روش‌های کمک به این سازمان‌ها، فعالیت داوطلبانه است. داوطلب انجمن صرع ایران، فرد نیکوکاری است که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط با انجمن را برعهده می‌گیرد.
تنها تفاوت داوطلب با یک کارمند موظف، در همین عدم دریافت دستمزد بوده  و در دیگر جنبه‌ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. برای یادآوری جایگاه رفیع داوطلبین در انجمن صرع ایران، شاید ذکر این نکته کافی باشد که بنیانگذاران انجمن، اعضای هیئت مدیرۀ انجمن، مدیر عامل انجمن و معاونت‌های آن، همگی به شکل داوطلبانه در انجمن فعالیت می‌کنند.


انجمن صرع ایران به چند دلیل به نیروی داوطلب نیاز دارد:

  1. انجمن صرع ایران مانند هر سازمان مردم نهاد دیگری، هویت اجتماعی خود را از نیروهای داوطلب کسب می‌کند.
  2. نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی انجمن صرع، انجمن را از استخدام نیروهای موظف و به تبع آن صرف هزینه، بی‌نیاز می‌گرداند.
  3. داوطلبین انجمن با انجام فعالیت‌هایی چون بازارچه‌های خیریه، برای انجمن کسب درآمد می‌کنند.

داوطلبین انجمن بعد از مدتی، سفیر انجمن می‌شوند تا پیام و رسالت انجمن را با خود در سطح جامعه گسترش ‌دهند.

بیشتر