لوب پیشانى (Frontal Lobe) یک ناحیۀ مهم حرکتی در مغز است. همچنین این منطقه، شخصیت و عواطف انسان‌ را تعیین می‌کند. افکار، قضاوت‌ها، زبان و رفتارهای جنسی هم از این ناحیه منشأ می‌گیرند.

صرع لوب فرونتال از نظر شیوع، دومین نوع صرع‌های موضعی است. تشنج‌هایی که از لوب فرونتال نشأت می‌گیرند، می‌توانند موجب انقباض‌های عضلانی بی‌اختیار شوند.

بیماران مبتلا به تشنج‌های لوب فرونتال ممکن است دچار حرکت‌های بی اختیار زانو یا پا شوند؛ که به دلیل تحریک‌های زیاد در منطقۀ کنترل حرکتی عضلانی ایجاد می‌شود.

گفته می‌شود صرع لوب فرونتال، می‌تواند در خانواده‌ها به شکل ژنتیک انتقال یابد و ممکن است افراد مبتلا، تجربۀ تشنج در خواب را نیز داشته باشند.

صرع لوب فرونتال معمولاً با دارو کنترل می‌شود؛ ولی ممکن است در موارد حاد، به جراحی هم نیاز پیدا کند.