همۀ ما این جمله را شنیده ایم:” افراد از شغل بد کناره گیری نمی کنند؛ آنها مدیران بد را ترک می کنند. ” مدیران خوب، افراد را به سمت ارتقاء پیش می برند. آنها در کارمندان خود، جنبه هایی بیش از چیزی که خودشان در خود می بینند، دیده و اجازه می دهند تا آن توانمندی ها به منصۀ ظهور برسد.

اما واقعاً یک مدیر خوب چگونه است؟

  1. یک مدیر خوب، اطلاعات را به اشتراک می گذارد. بعضی از مدیران فکر می کنند جزیی ترین اطلاعاتی که در اختیار کارکنان خود می گذارند، از قدرت و اختیار آنان می کاهد. در حقیقت عکس این ماجرا حقیقت دارد. مدیران موفق می دانند که سهیم شدن اطلاعات، توانمندی کارکنان آنان را افزایش می دهد.
  2. یک مدیر موفق یک گروه قوی را برای استخدام افراد به کار می گیرد. مدیران نابلد، هیچ فکری برای استخدام نداشته و تنها توجه شان به چگونگی ارائۀ فرد داوطلب است. مدیران موفق می دانند که کارکنان کنونی آنان باید هر روز  با فرد جدید کار کنند و این نیازمند یک گروه جامع نگر است.
  3. یک مدیر موفق منتظر است و پیروزی را جشن می گیرد. مدیران موفق نمی گویند :” چرا من باید برای کاری که وظیفۀ شما است، پاداش بدهم؟ ” آنها به دنبال دلیل برای پاداش دادن به کارکنان خود هستند؛ چه پنهان و چه آشکار. آنها به جای این که هر فردی را به پروژه یا زمان بندی بعدی هدایت کنند برای هر نقطۀ عطفی جشن می گیرند.
  4. یک مدیر موفق برای زمان شما ارزش قائل است. مدیران موفق این احساس را به شما منتقل نمی کنند که وقت آنها ارزشمندتر از وقت شماست. آنها شما را در جلسات منتظر باقی نمی گذارند و شما را سر کار نمی گذارند
  5. یک مدیر موفق همدلی را می داند. مدیران نابلد کارکنان خود را از منظر این که چگونه آنها روی او اثر می گذارند می بیند. اگر کارکنانش کارشان را عالی انجام دهند، آنها خوب هستند. اگر کارکنان کارشان را ضعیف انجام دهند، آنها را به نظر بد می رسند. از طرف دیگر مدیران موفق کارکنانشان را چیزی بیش از انتظارات خود آنها می بینند. آنها بلدند تا به درون پوست کارکنان خود فرو رفته و دیدگاه آنها را درک کنند. آنها کارمندان خود را به عنوان یک انسان دیده و به همین شیوه نیز با آنها رفتار می کنند.
  6. یک مدیر موفق پاسخگو است. مدیران نابلد سریعاً انگشت اتهام خود را روی چیزی می گذارند که به نظرشان اشتباه بوده است. مدیران موفق می دانند که قسمت بزرگی از کار آنان پاسخگویی برای کارآیی کارکنانشان  است. آنها می دانند که این فقط از طریق پذیرش نقش مدیریتی آنان امکان پذیر است. این به معنی این نیست که آنان بازخوردی از گروه خود برای چیزی که اشتباه بوده، نمی خواهند. بلکه به معنی این است که آنان شکست را فقط برای کارکنان ندیده و  شکست مدیریتی هم دیده شده و سعی در اصلاح سریع آن دارند.

7. یک مدیر موفق از شما تشکر می کند. مدیران نابلد فکر می کنند که کارکنان آنها کاری را انجام می دهند که برای آن استخدام شده اند. به هرحال به کارکنان پول پرداخت می شود. اما مدیران موفق به سابقۀ کاری کارکنان خود به عنوان یک معامله نگاه کرده و می فهمند که افراد قسمت بزرگی از وجود خود را در کاری که برای آنها انجام داده اند گذاشته اند. آنها از شما تشکر می کنند، حتی اگر کاری که انجام داده اید ” بخشی از وظایف شما بوده است. ”

8. مدیران موفق فراموش نمی کنند که مردم در بیرون از کار هم زندگی می کنند. مدیران نابلد افراد را تک بعدی می بینند : آنها کارشان را انجام می دهند و مدیر دیگر نگران آنها نیست تا روز بعد که دوباره بیایند. مدیران موفق از آن سو، هرگز فراموش نمی کنند که کار یکی از جنبه های زندگی کارکنان آنها است. آنها هرگز فراموش نمی کنند که کارکنانشان فامیل، دوست، سرگرمی و دیگر علاقه ها و تعهدهایی در خارج از محل کار دارند و آنها به حریم زندگی واقعی کارکنان با سؤال های نامناسب خود تجاوز نمی کنند.

9. یک مدیر موفق مهارت ارتباطی را خوب بلد است. به نظر می رسد که بعضی مدیران از دادن جواب مستقیم طفره می روند. آنها نمی خواهند چیزی بگویند که بعداً  آنها را  پاسخگو  کند. برخی از مدیران فقط نمی خواهند که با توضیحات واضح و پاسخ های شفاف اذیت شوند. مدیران موفق می گویند که چه منظوری داشته و چه می خواهند بگویند. آنها واضح و شفاف حرف می زنند تا مردم مجبور نباشند حرف های نگفتۀ آنان را حدس بزنند.

10. یک مدیر موفق رهبران را خلق می کند. آیا تاکنون متوجه شده اید که همه ترفیع ها  از طرف مدیریت می آید؟ این تصادفی نیست. مدیران موفق، بخش های خوب کارکنان خود را بیرون می کشند. آنها برای توانمندی کارکنان خود الهام بخش، مربی و حمایتگر بوده و هرزمان کارکنان برای چالش جدیدی آماده باشند، با خوشحالی آنها را به سوی چالش می فرستند.

اگر شما یک مدیر هستید، آیا  ارتباط شما با کارکنانتان همین طور است؟  اگر اینگونه نیست، شما فقط پول، انرژی و بهره وری خود را تلف می کنید و احتمالاً کارکنان خوبی را از دست خواهید داد.

منبع : http://www.huffingtonpost.com/dr-travis-bradberry/10-things-great-bosses-do

ترجمه : فاطمه عباسی سیر

ویرایش : ویدا ساعی