• تشنج در نوزادان متفاوت از کودکان بزرگتر و بزرگسالان است.
  • حتی متخصصان هم در تشخیص تشنج ها در نوزادان مشکل دارند.
  • نوزادان واکنش های سالم طبیعی دارند که ممکن است با تشنج های ناشی از صرع اشتباه گرفته شود.

تشنج ها در نوزادان شبیه به چه چیزی است؟

تشنج ها در نوزادان معمولاً به دلیل این که مغز نوزاد در حال رشد است، به صورت پراکنده اتفاق می افتد و نمی تواند واکنش های هماهنگی که مثلاً در یک تشنج تونیک کلونیک منتشر دیده می شود را، ایجاد کند. 

  • نوزاد ممکن است دچار پرش ماهیچه ها یا سفتی زانو یا بازو شود که از یک طرف به طرف دیگر به نوبت دیده می شود.
  • یا ممکن است تمام بدن ناگهان دچار پرش شود. یا هر دو پاها در حالی که زانوها خمیده شده، به بالا پرت شوند.
  • حالت صورت نوزاد، تنفس و ضربان قلب او ممکن است تغییر کنند.
  • بررسی اختلال پاسخگویی ( که در تشخیص بعضی از انواع تشنج ها ممکن است حیاتی باشد) در نوزادان به سختی امکان پذیر است. والدین ممکن است حدس بزنند که وقتی نوزاد توجهی به صدایشان نمی کند؛ اختلال پاسخگویی رخ داده است.

حتی متخصصان در تشخیص تشنج های نوزادان دچار مشکل می شوند. نوزادان طبیعی هم گاهی پرش های کوتاه و ناگهانی، شکلک درآوردن، خیره شدن، و حرکت های مربوط به دهان دارند که ممکن است در یک کودک بزرگتر یا یک فرد بالغ، احتمال صرع را مطرح کند. تشخیص صرع در نوزادان در صورتی امکان پذیر است که :

  • تغییرهای رفتاری مثل سایر کودکان در همان سن نباشد. بعضی از والدین از رفتارهای مشکوک فرزندشان در خانه، فیلم می گیرند تا پزشک آن را ببیند.
  • اتفاق های تکراری  با یک  ویژگی رفتاری و مدت زمان مشخص
  • این اتفاق ها، هم در خواب و هم در بیداری نوزاد پیش می آیند.
  • اتفاق ها با تغییر وضعیت نوزاد یا تغییر نوع فعالیت به وجود نمی آید؛ یا نمی توان با گرفتن آرام دست ها و پاها آن را مهار کرد. 

چه رفتارهایی در نوزادان به راحتی با تشنج اشتباه گرفته می شود؟

واکنش مورو (Moro) یک پاسخ کاملاً طبیعی است که می تواند به راحتی با تشنج اشتباه گرفته شود. در این رفلکس نوزاد در صورت مواجهه با یک استرس ناگهانی محیطی همچون صدا، سر و پاها را باز می‌کند و بازوها را به بالا و بیرون برده و انگشتان دست را باز می‌کند. این واکنش از زمان تولد تا سه یا چهارماهگی وجود دارد.

واکنش دیگری که ممکن است در نوزادان با تشنج اشتباه گرفته شود؛ واکنش لرزش نوزادی است. لرزش نوزادی به تکان هایی گفته می شود که تشنج نیستند. این لرزش ها شبیه لرزهایی هستند که در کودکان بزرگتر همراه تب اتفاق می افتند.