انجمن صرع ایران نوزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع را از تاریخ دهم تا دوازدهم اسفند ماه در سالن ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کرد.

این کنگره که پس از دو سال پشت سرگذاشتن دوران شیوع کرونا و برگزاری دو کنگرۀ مجازی، با ریاست دکتر حسین پاکدامن، استاد برجستۀ مغز و اعصاب و دبیری دکتر مهیار نوربخش، فلوشیپ صرع و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان،  به صورت حضوری برگزار شد، فرصتی را برای تبادل آخرین اطلاعات علمی در مورد صرع برای پزشکان فراهم کرد.

   در این برنامۀ علمی که میزبان 14 سخنران خارجی بود، 300  نفر پزشک شرکت کردند.

برگزاری نوزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع

برگزاری نوزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع

   در روز نخست، کنگره از ساعت 8 تا 19 به موضوع های صرع در موقعیت های مختلف، پژوهش های کلینیکی و علمی، انسفالیتی اتوایمون، اصطلاحات و طبقه بندی، درمان صرع، موضوع های متفاوت صرع، صرع استاتوس، ژنتیک صرع، موضوع های جدید صرع، صرع در گروه های هدف و همچنین پانل های نشانه شناسی، نوارمغزی پرداخت.

برگزاری نوزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع

برگزاری نوزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع

   در روز دوم نیز پزشکان متخصص از ساعت 8 تا 17 به بحث و گفت و گو در مورد صرع در گروه های هدف،  پژوهش های کلینیکی، ارتباط علمی، تصویر عصبی صرع، علوم اعصاب، موضوع های مختلف صرع، بحث یک مورد جراحی و همچنین پانل های مدیریت صرع کاذب، چالش های روبه روی صرع، چالش های درمان صرع و رژیم کتوژنیک در صرع نشستند.

   در روز آخر برنامه از ساعت 8 تا 14 به موضوع های جراحی صرع، صرع مقاوم به دارو، ارزیابی قبل از جراحی و همچنین کارگاه نوارمغز پیشرفته، سمپوزیوم کانابینوئیدها و بررسی یک بیمار مبتلا به صرع اختصاص یافت.

   این کنگره برای متخصصان و جراحان مغز و اعصاب، فوق تخصصان اعصاب کودکان، متخصصان کودک، و روانپزشکان 15 امتیاز؛ پزشکان عمومی، طب اورژانس، متخصصان داخلی و علوم اعصاب 5/10 امتیاز؛ و برای پرستاران 5/7 امتیاز بازآموزی داشت.

برگزاری نوزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع

تقدیر از دندانپزشکان نیکوکار

تقدیر از دندانپزشکان نیکوکار

   در حاشیۀ برگزاری دومین روز کنگره، پنجشنبه 11 اسفند، اعضای هیئت مدیرۀ انجمن صرع ایران طی برگزاری یک جلسه با حضور دندانپزشکان به مرور و اصلاح سیاست های کلینیک دندانپزشکی انجمن پرداخت.

   در این جلسه دکتر کورش قره گزلی، رئیس هیئت مدیره و دکتر رضا شروین بدو، عضو هیئت مدیرۀ انجمن، از دکتر موحد بیات، مدیر فنی کلینیک و سایر دندانپزشکان نیکوکاری که با نیت خیرخواهانه به افراد مبتلا به صرع خدمت می کنند، قدردانی کردند.